Nanoindenter

Instrumented indentation tests, commonly known as nanoindentation, allow the precise application of a defined force of an indenter tip while simultaneously measuring the indentation depth into the sample substrate with sub-nanometer accuracy.

More

The NanoTest CORE Range from Micro Materials proposes an affordable alternative to the already established Nanoindenter NanoTest Vantage. Key focus in the development of the CORE Range was a highly cost efficient design whilst maintaining data quality and stability. This allows the system to be ideally suited for high-end academic and corporate R&D labs, but also for more repetitive QC applications.

More

Nanoindenter NanoTest Vantage to kompleksowa platforma testowania mechanicznego w skali „nano”, która zapewnia wiele różnych technik, takich jak: „nanoindentation, nanoscratch, nanohardness”, jak również opcje środowiskowe do symulacji prawdziwych warunków eksploatacji i mechaniki kontaktu.

More

Nanoindenter NanoText Xtreme to pierwszy komercyjnie dostępny próżniowy nanoindenter oferujący unikalny zakres temperatur, przeznaczony do pomiarów wysoko-temperaturowych w bardzo wymagających aplikacjach, w których zahamowanie procesów utleniania próbki i materiałów indentera mają kluczowe znaczenie.

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016