Powlekacz obrotowy

Powlekacze obrotowe są idealnymi narzędziami do nakładania cienkich i ultracienkich powłok o różnorodnym zastosowaniu, szczególnie do analizy spektroskopowej (optyczna, interferencyjna, rentgenowska, dielektryczna itd.).

Features
Szeroka gama powlekaczy obrotowych
Prędkość na biegu jałowym do 13.500 rpm
Bierny albo czynny docisk próżniowy
Wbudowane programy prędkości
Szeroki zakres specjalnych tarcz obrotowych (uchwytów)

Powlekacze obrotowe serii SCI są przeznaczone do rutynowych zastosowań i są dostępne w trzech wersjach z maksymalną prędkością jałową do 4.500, 9.000 i 13.500 rpm. Prędkość może być regulowana przez 10-obrotowy potencjometr spiralny. Prędkość obrotowa jest wyświetlana w obrotach na minutę na wbudowanym tachometrze cyfrowym. Dzięki specjalnej konstrukcji tarcz obrotowych (rozchodzącym się promieniście otworom wywierconym w tarczach) docisk substratu do podłoża w biernej próżni jest osiągany od średnich do wysokich prędkości obrotowych.

Modele SCV-10, SCE-150 i SCC-200 zapewniają czynny docisk próżniowy substratów dzięki zastosowaniu zewnętrznej pompy próżniowej. Model SCE-150 posiada programowalną funkcję pochylni z poziomem regulowanej prędkości; model SCC-200 może przechowywać do dziesięciu procedur programów.

Spin Coaters are ideal for depositing thin films of any kind of material (photoresist,and other varnishes, polyimides, sol-gels, etc.) with finely controlled and reproducible thickness on any kind of substrate (copper, silicon, glass, plastic, etc.). During the spin coating process, these liquid or pasty substances are dispensed on rapidly rotating substrates. These substances are radially spun outward due to the occurring centrifugal forces, leaving a thin film (in the nm - µm range) on the substrate.

Spin coaters are therefore ideal tools for the preparation of thin and ultrathin films especially for spectroscopic applications (optical, IR, X-ray, dielectrical etc.).

Contacts

Request further information
Sales Manager
+48 515 166893
Fax: +48 32 7021160
Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016