Systems to measure physical properties

PPMS to automatyczny niskotemperaturowy, magnetyczny system do pomiaru takich  własności materiałów jak ciepło właściwe, podatność magnetyczna stało- i zmiennoprądowa a także własności transportowe cieplne i elektryczne (jak np. zjawisko Halla, współczynnik dobroci termoelektrycznej czy zjawisko Seebecka)

More

PPMS DynaCool to następna generacja Systemu do Pomiaru Własności Fizycznych firmy Quantum Design. Stanowi on całkowicie przeprojektowany instrument oferujący wszystkie możliwości jakie daje PPMS, nie wymagając użycia cieczy kriogenicznej. System wykorzystuje dwustopniową chłodziarkę kriogeniczną z pulsacyjną rurą chłodzącą dla magnesu nadprzewodnikowego oraz układu sterowania temperaturą, tworząc wydajne środowisko o niskich drganiach do pomiaru próbek, przy jednoczesnym zachowaniu niższych kosztów utrzymania.

Pomiarów własności materiałów takich jak ciepło właściwe, podatność magnetyczna stało- i zmiennoprądowa a także własności transportowe cieplne i elektryczne (jak np. zjawisko Halla, współczynnik dobroci termoelektrycznej czy zjawisko Seebecka) można dokonywać w temperaturze min. 1,9 K i przy maks. 14 T.

More

The VersaLab is Quantum Design’s first portable PPMS like system. It provides most of the capabilities of the PPMS in a very compact size, and without the need for any liquid cryogens. The system uses a small, two-stage cryocooler for both the superconducting magnet and the temperature control system, providing PPMS measurement versatility with minimal infrastructure requirements.

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016