Kriogeniczna regulacja temperatury

Różne modele kriogenicznych regulatorów temperatury, modele 22C, 24C, 26 i 32 wyposażone są w dwa lub cztery wielofunkcyjne kanały wejściowe, współpracujące z większością czujników temperatury (diody krzemowe, czujniki i termopary z tlenku rutenu, platynowe czujniki RTD, Cernox, ze stopu rod-żelazo, germanu, szkła węglowego, GaAlAs). Obsługują one zakres temperatur od 200 mK do 1500 K. Różne interfejsy (Ethernet, RS-232, GPIB, USB i LabView) w połączeniu z zaawansowanym oprogramowaniem obsługowym zapewniają łatwą integrację z istniejącą konfiguracją pomiarową.

More

Oferujemy kriogeniczne monitory temperatury wyposażone w 8, 4 i 2 wielofunkcyjne kanały wejściowe, współpracujące z diodowymi, platynowymi termometrami rezystancyjnymi i wszystkimi innymi kriogenicznymi czujnikami rezystancyjnymi temperatury łącznie z opcjonalnym podwójnym wejściem termopary. Zakres temperatur (pomiędzy 500 mK a 1500K) zależny jest od typu czujnika. Sterownik oferuje szeroki wybór standardowych interfejsów zdalnych w tym Ethernet. GPIB i USB stanowią wyposażenie opcjonalne. Do wszystkich interfejsów dostępne są sterowniki LabView.

More

The choice of the right temperature sensor is essential for an accurate and realistic determination of low temperatures. For this purpose, the following sensors are commonly used:

More

Heaters are needed to actively control a temperature inside a cryostat. They work best in combination with the temperature controller from CryoCon. To contact heaters and sensors in a low temperature environment, it is important to use special materials suitable for these temperatures. Good electrical conductivity paired with poor thermal conductivity materials are here the materials of choice, like phosphor-bronze.

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016