Optical cryostats

The optical cryostats from Montana Instruments are using a closed helium cycle and are perfectly suited for optical experiments thanks to their high mechanical stability. The cryostats provide a temperature range 2.3 K to 350 K at a vibration level of just five nm. A fully automated operation eliminates the costly and time-consuming risk of cryogenic pitfalls. Closed-cycle means no helium is consumed, so your operational costs are minimal. After inserting the sample and entering a set point temperature, the Cryostation will reach and maintain the temperature with stability unmatched by any other commercial cryogenic instrument. Very good optical access with five (or more) viewports and as much as 29 electrical feedthroughs in the standard configuration allow both optical and electrical measurements.

The new optical cryostat OptiCool is a low-temperature and high-magnetic-field platform. The cryogen-free cryostat is mounted on an optical table and can easily be integrated in a variety of optical experiments. Optical access to the sample is available through seven side windows and one top window. The sample area is remarkably large with a diameter of 89 mm and 84 mm in height. The sample is in the center of the magnetic field and all possible optical ray tracks. Thanks to its special design,  the mechanical vibration on the sample is only a few nanometers.

More

In physics and materials sciences, temperature-dependent measurements play an important role. The characterization of phase transitions, thermal activities of molecules and changes in the crystal structure requires precise temperature controlling. Read further...

More

Our low-vibration optical cryostat combines simple and fully automated cooling of the sample to 1.7 K in a closed helium cycle with benchtop design. The system can easily be installed on an optical stage and allows flexible free beam access at various points. 

More

Kriostat Cryostation s50 firmy Montana Instruments jest kriostatem optycznym z zamkniętym obiegiem helu, doskonale nadającym się do doświadczeń optycznych dzięki swej stabilności mechanicznej. Kriostat zapewnia zakres temperatur z przedziału od 3,2 do 350 K przy poziomie drgań wynoszącym zaledwie 5 nm.   W pełni automatyczna praca eliminuje kosztowne i czasochłonne zagrożenia związane z użyciem cieczy kriogenicznych. Jednocześnie praca w obiegu zamkniętym oznacza minimalne koszty operacyjne. Wystarczy umieścić wewnątrz próbkę, ustawić żądaną temperaturę, a stacja osiągnie i utrzyma tę temperaturę ze stabilnością, jakiej nie uzyskuje żadne inne urządzenie dostępne na rynku. Maks. 5 wzierników oraz przepusty elektryczne w maksymalnej liczbie 29 w standardowej konfiguracji pozwalają na przeprowadzanie pomiarów zarówno optycznych jak i elektrycznych.

More

The Cryostation s100 (Fusion) is the “fusion” of the Cryostation s50 and the Cryostation s200 (Nanoscale Workstation). This closed-cycle cryostat has the very high temperature and vibration stability of the Cryostation s50 and a sample space in between the Cryostation s50 and the Cryostation s200. With an inside radiation shield diameter of 95 mm, the Cryostation s100 provides the perfect intermediate sample chamber size for increased experimental flexibility without sacrificing base temperature. Additionally the Cryostation s100 provides 25 extra electrical feedthroughs directly to the sample platform circuit board. These feedthroughs require no further thermal lagging and provide routes for DC measurements and additional thermometers.

More

Cryostation s200 (Nanoscale Workstation) (Stacja robocza do płytek prototypowych) zapewnia pełną, schładzaną platformę do płytek prototypowych umożliwiającą konfigurowanie własnych doświadczeń.

Schładzana płytka prototypowa daje swobodę w integrowaniu próbki z wieloma sondami, nanopozycjonerami i systemami optyki wolnej przestrzeni (free space optics - FSO) bezpośrednio na schładzanej platformie. W ten sposób schładzana platforma staje się po prostu przedłużeniem stołu optycznego. Dostęp optyczny do doświadczenia zapewnia 7 portów promieniowych i jeden górny. Górny punkt dostępu optycznego można skonfigurować dla celów obrazowania w małej odległości roboczej.

Uniwersalna konstrukcja przestrzenna umożliwia wkomponowanie izolowanych cieplnie przepustów dla elementów elektrycznych (wyposażenia o częstotliwościach radiowych i prądu stałego), światłowodów i przewodów gazowych, ułatwiających eksploatację i zapewniających wysoką wydajność.

More

If you are looking for an optical cryostat with closed helium cycle that provides a mechanically highly stable sample stage, the HILA s200 (High Inertia Low Acceleration) workstation is the optimal solution. The system features advanced vibration isolation consisting of a passively dampened platform with low natural frequency combined with a mass compensation technology for ultra sensitive measurements. The kinetic energy within the sample space is minimized.

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016