Mikroskopy Ramana

Konfokalna mikroskopia Ramana to obrazowanie w wysokiej rozdzielczości, które jest powszechnie stosowane do charakteryzowania materiałów inżynierskich, farmaceutycznych, geologicznych, biologicznych i innych. Obraz 2D i 3D informuje o rozmieszczeniu związków chemicznych w próbce.

Mikroskopy ramanowskie  WITec gwarantują niezwykłą czułość, najwyższą rozdzielczość spektralną i przestrzenną, silną redukcję tła i korelację z topografią powierzchni, wszystkie te parametry uzyskiwane są jednocześnie, bez kompromisów!

Mikroskopy WITec umożliwiają obrazowanie próbek stałych, umieszczonych w płynie lub ciekłych, w warunkach zmiennej / stałej temperatury, z rozdzielczością przestrzenną ograniczoną jedynie fizycznym limitem dyfrakcji zależnym od długości linii lasera i obiektywu (aż do około 200 nm). Do wykonania pomiarów nie ma konieczności wymagającego przygotowania próbek tzn. brak konieczności barwienia, brak konieczności cięcia mikrotomem.

The WITec apyron imaging system has been developed to overcome the boundary between ease-of-use and ultimate capability in Raman Imaging.   It is ideal for multi-user/industry labs, Raman newcomers with advanced imaging requirements and established Raman spectroscopists.

apyron sets the benchmark for automated Raman Imaging systems offering: outstanding spectral and spatial resolution, ultra-fast acquisition times, and exceptional signal sensitivity in combination with automated system configurations and intuitive measurement procedures.

More

The alpha300 M is a high-quality yet affordable micro-Raman system that provides the same outstanding performance and spectral resolution that other WITec products are renowned for. This unique combination makes the alpha300 M the preferred instrument for non-destructive characterization and reliable Raman spectral analysis in many fields of application.

More

The well-established Raman-atomic force microscope (AFM) combination alpha300 RA was the first integrated Raman AFM system on the market and continues to set the standard for combined instrument configurations. The alpha300 RA incorporates the features of the Raman microscopy system alpha300 R for powerful chemical imaging along with features of the atomic force microscopy system (alpha300 A) for high-resolution nanoscale surface characterization and thus facilitates a comprehensive understanding of the samples.

More

The unprecedented all-in-one alpha300 RAS combines Raman, AFM, and SNOM imaging in a single instrument for the utmost flexibility and sophisticated sample characterization. By combining the imaging techniques, simultaneous Raman-AFM analysis, TERS, and Nearfield-Raman (Raman-SNOM) imaging can be easily performed.

More

The imaging capabilities of the alpha300 R fulfill the highest requirements of confocal Raman imaging with superior performance in speed, sensitivity and resolution. These unique characteristics have established the alpha300 R the preeminent confocal Raman imaging system on the market.

More

WITec´s award winning TrueSurface Microscopy allows confocal Raman imaging along heavily inclined or very rough samples with the surface held in constant focus while maintaining the highest confocality. The core element of this revolutionary imaging mode is an integrated sensor for optical profilometry. It is directly installed at the microscope turret which facilitates user-friendly and convenient handling.

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016