Optical tweezers

Tweez250 from Aresis

Pinceta optyczna Tweez250 firmy Aresis stanowi niezwykle kompaktowy system zapewniający doskonałą stabilność i precyzję. Obejmuje on bardzo stabilny laser kierowany i sterowany przez deflektory akustyczno-optyczne. Technologia ta umożliwia wygenerowanie 2500 pułapek. Częstotliwość strzałów rzędu do 100 Hz zapewnia quasi-nieruchome warunki dla każdej cząstki schwytanej.

Features
Aż do 2500 płapek
Delfektor akusto-optyczny
Szybkość przełączania 100 kHz
Wyjątkowa stabilność i dokładność
Stable and powerful laser to adapt trap stiffness

Jest to technika mikroskopowa, wymagająca stosowania mikroskopu Nikon Eclipse Ti E lub Ti Eclipse Ti U; dodatkowo konieczne są obiektywy mikroskopu NIR 60x W NA 1.0, wolny port kamery i kaseta filtru.

Trapping particles

"Pinceta optyczna wykorzystuje siły pochodzące z ciśnienia promieniowania wytwarzanego przez wiązkę laserową o dużym skupieniu.
System pincety optycznej Tweez250 firmy Aresis pomimo swej zwartej budowy posiada wbudowane deflektory akustyczno-optyczne umożliwiające wytwarzanie i kontrolę do 2500 niezależnych pułapek optycznych."

Pomiar sił oddziaływań molekularnych

Zdolność Tweez250 do przechwytywania kilku cząstek umożliwia pomiar sił pomiędzy dwoma mikrostrukturami poprzez dokładną kontrolę pułapek.

Mikro-reologia
Manipolowanie małymi cząstkami

Contacts

Request further information
Sales Manager
+48 515 166893
Fax: +48 32 7021160

Our partner

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016