Kamery EUV, promieniowania X oraz detekcji cząstek o wysokiej energii

Dla energii fotonowych pomiędzy 10 eV a 20 keV wymagane są matryce CCD bez mikrosoczewek i powłoki antyrefleksyjnej. Bezpośrednia detekcja VUV, EUV oraz miękkiego promieniowania rentgenowskiego następuje w drodze absorpcji fotonów i generowania par dziur elektronowych. Nasze kamery służące do detekcji wysokiej energii stanowią rozwiązanie odpowiednie praktycznie dla każdego zakresu energii i warunków eksperymentalnych. Mogą to być detektory wolnostojące, detektory do detekcji pośredniej z wykorzystaniem ekranów scyntylatora lub detektory kompatybilne z próżnią.

Matryce CCD sprawdzają się nie tylko w standardowych zastosowaniach związanych z obrazowaniem, lecz również w detekcji bezpośredniej nadfioletu próżniowego (VUV) i skrajnego (EUV) oraz miękkiego promieniowania rentgenowskiego. Dlatego oferujemy też CCD typu „back illuminated” bez powłok i mikroobiektywów. Dzięki głębokiemu chłodzeniu termoelektrycznemu oraz odpowiedniej linearności i jednorodności możliwe jest wykrywanie nawet najsłabszych sygnałów przy długim czasie naświetlania.

More

Do trudniejszych zastosowań związanych z fotonami i cząstkami wysokoenergetycznymi (od ok. 14 do 100 keV) zalecane są kamery obsługujące detekcję pośrednią. Detekcja pośrednia wykorzystuje materiały typu scyntylator lub fosfor do przetwarzania padających fotonów lub elektronów promieniowania rentgenowskiego na fotony o widzialnej długości fali, które są następnie wykrywane przez matrycę. W naszej ofercie znajdują się matryce CCD i sCMOS, które dobieramy indywidualnie pod kątem wydajności w redukcji szumu i szybkości rejestracji klatek.

More

Detektory iKon SY oraz Newton SY to rozwiązania firmy Andor do wykrywania miękkiego promieniowania rentgenowskiego w warunkach otoczenia („w powietrzu”). Matryce są kwadratowe, do obrazowania i spektroskopii, idealnie nadają się do badania strumieni fotonów o małej gęstości. Światło widzialne jest blokowane przez wbudowane okienko z folii berylowej. Okienko to nie tylko blokuje światło widzialne, lecz również przekazuje energię fotonów o wartości >2 keV.

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016