Najszybsze kamery

Nasz partner Cordin jest światowym liderem w dziedzinie technologii ultra wysokiej prędkości. W zależności od używanego systemu kamer, możliwe do osiągnięcia jest szybkość do 200 000 000 klatek na sekundę. Stosuje się bardzo krótkie czasy integracji i czasy między ramkowe. Dostępne są modele bramkowane i zintensyfikowane. Cordin oferuje też ultra szybkie kamery z ramką 2000 x 2000 pikseli w kolorze lub czarno-białe.
Systemy kamer pasmowych (streak camera systems) są także dostępne.

Model 605 is a pulsed Xenon source, ideal for high-speed imaging with highest frame rates. It provides even intensity output over the duration of the individual image acquisition.

More

Wizyjne kamery Cordin z obrotowym lustrem (rotating mirror framing cameras) przekazują obraz przez złożony system optyczny skupiony wokół obracającego się lustra do wielu niezależnych modułów kamer CCD.
Przechwytują obrazy o najwyższej jakości i rozdzielczości z największą prędkością (to najszybsza dostępna na rynku technologia).

More

Bramkowane wzmocnione kamery Cordin (gated intensified cameras) przekazują obraz przez rozdzielacze wiązki na wzmacniacze mikrokanałowe (MCP). Urządzenia te przekształcają padające fotony, na elektrony, które są amplifikowane i kierowane na fosfor.
Powstały obraz jest przechwytywany przez CCD.  Przesłanianie kanałów odbywa się w szybkiej sekwencji, przechwytując serię obrazów w bardzo szybkim tempie.

More

Pasmowe kamery z obrotowym lustrem Cordin (rotating mirror streak cameras) przekazują obraz szczeliny przez obracające się lustro aby uchwycić ciągły zapis jednej linii obrazu. Pozwala to uzyskać najwyższą rozdzielczość czasową i przestrzenną.

More

Kamery pasmowe z konwerterem obrazu Cordin (image converter streak cameras) przekazują obraz szczeliny do fotokatody konwertera obrazu, gdzie padające fotony są przekształcane w elektrony. Ta liniowa matryca elektronów jest następnie skupiona elektrostatycznie i przetaczana przez ekran fosforowy z tyłu tuby, przechwytując transjenty szybciej niż jakakolwiek inna metoda.

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016