Termograficzne NDT i NDE

EchoTherm is the system of choice for any tough non-destructive evaluation (NDE) application – from automated manufacturing to aircraft inspection. The system provides fast, non-contact, wide area inspection of flat or curved structures, and can measure depth and area of subsurface defects. Since its introduction in 1992, EchoTherm has been the benchmark system for thermographic NDE.

More

Portability for the field—that’s the driving force behind ThermoScope III. Combining flash heating, image acquisition and analysis, this unit allows a single user to perform the inspection with ease and simplicity. ThermoScope III uses patented MOSAIQ software with Thermographic Signal Reconstruction (TSR) processing to provide an unprecedented degree of clarity, penetration depth and resolution for applications in the field. 

More

VoyageIR Pro stanowi nowe rozwiązanie dla termograficznych badań nieniszczących (NDT), zapewniające niezwykle czułą i dokładną technikę w cenie niższej niż koszt kamery termowizyjnej. Łącząc wiodącą w dziedzinie Obrazowania Fal Termicznych metody Rekonstrukcji Sygnału Termograficznego (TSR) z innowacyjnym podejściem do wzbudzenia optycznego, VoyagerIR Pro zapewnia niezrównaną wydajność i wszechstronność.

More

Kompletny pakiet natychmiastowej kontroli turbiny

Stanowisko badania termograficznego turbiny Thermal Wave Imaging T3S jest pełnym zestawem do badania płata turbiny w jednym skonsolidowanym systemie. Ta przełomowa platforma technologiczna wykorzystuje zaawansowaną termografię do wykrywania blokad, mierzenia powłok termoizolacyjnych (TBC) grubości ściany, wykrywania rozwarstwienia TBC i wykrywania pęknięć komponentów lądowych i powietrznych turbin.

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016