Zakres widzialny kamery na podczerwień

Bobcat 640 VisNIR  to wysokiej jakości kamera do podczerwieni bliskiej pokrywająca szeroki zakres widmowy - od widzialnego do podczerwieni bliskiej.

More

Cheetah VisNIR to najszybsza na świecie wielkoformatowa kamera do podczerwieni bliskiej, wyposażona w specjalny wykrywacz szerokopasmowy. Maksymalna szybkość klatkowania do 1700 klatek/sek. przy rozdzielczość 640*512 pikseli.

More

Xeva to wysokiej jakości kamera do podczerwieni bliskiej. Kamera wyposażona jest w chłodzenie termoelektryczne do stabilnych obrazów w długim okresie czasu. Wykrywacz szerokopasmowy umożliwia pokrycie zakresu o długości fal od widzialnych do  podczerwieni bliskiej.

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016