Filtry kolorowe (barwne) i zestawy

Filtry LWP (long wave pass) często używa się do sortowania rzędów fal, filtry LWP przepuszczają dłuższe fale a absorbują krótsze. Filtry typu przepustowego (bandpass) są przydatne do poprawy stosunku sygnału do szumu w systemach oświetleniowych oraz przesyłania wybranego pasma przy jednoczesnym zablokowaniu krótszych i dłuższych długości fal. Podobnie jak w przypadku wszystkich elementów optycznych, kolorowe filtry szklane nie powinny być narażone na działanie wysokich temperatur ani gwałtownych zmian temperatur.

More

Oferujemy filtry do weryfikacji transmitancji i absorbancji skali spektrofotometru absorpcji (VIS) z maksimum przepustowości 2.2nm i 6.5nm. Wykonane z niepowlekanego szkła Schott’a NG-4 i NG-5, filtry są polerowane na centralnym obszarze 5mm x 20mm do czoła transmitowanej fali ( 1/4 fali lub lepiej, przy 633nm, paralelizm 30 sekund kątowych lub lepiej). Wartość transmisji każdego filtra jest mierzona w spektrofotometrze skalibrowanym zgodnie ze standardami National Institute of Standards and Technology (NIST USA).

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016