Spektrografy obrazujące

Spektrografy obrazowania hiperspektralnego mierzą odbicie, emisję i absorpcję promieniowania elektromagnetycznego dla każdego piksela wzdłuż linii.

Zapewniają unikalny opis spektralny dla każdego piksela równolegle na linii. Informacje spektralne mogą być wykorzystywane do identyfikacji i rozróżniania materiałów.

Firma SPECIM była pierwszą firmą oferującą spektrografy obrazujące dla badań i przemysłu.

Spektrografy obrazujące z serii ImSpector stały się liderem rynku dla szybkich analiz widmowych ze względu na ich wysoką przepustowość optyczną i wyjątkową jakość optyczną.

Nasze spektrografy obrazujące zbudowane są z wysoce przepuszczalnych komponentów optycznych, siatek, soczewek i pryzmatów. Dostępne są dla różnych zakresów długości fal: widzialny (380 nm-800 nm), VisNIR (400 nm-1000 nm), NIR (900 nm-1700 nm), SWIR (1000 nm-2500 nm) i MWIR (3-5 μm ).
Warto wiedzieć: spektrografy ImSpector nie zmieniają polaryzacji światła.

W połączeniu z jednostką detektora o tym samym zakresie długości fali i soczewką do ogniskowania na obiekcie, spektrograf obrazujący jest kluczową częścią kamery spektralnej. Systemy ImSpector można z łatwością integrować z systemami użytkownika, tworząc nowe kompletne systemy lub otwartą konfigurację naukową. Nasze spektrografy mogą być zintegrowane przez użytkownika lub SPECIM (na życzenie).
Kamery spektralne firmy SPECIM wykorzystują wysoką jakość optyczną spektrografów ImSpector.

Nasze spektrografy obrazujące dla zakresów długości fal od 380 nm do 800 nm i od 400 nm do 1000 nm zapewniają doskonałe parametry spektralne i optyczne.
Zniekształcenia optyczne, takie jak Keystone i aberracje są niezwykle małe, co ułatwia doskonałą i powtarzalną analizę spektralną na szerokiej linii.
Osiągana rozdzielczość spektralna to zaledwie 2 nm.

More

Nasz spektrograf obrazujący dla zakresu długości fal od 3 do 5 μm pokrywa zakres promieniowania termicznego MWIR. ImSpector MWIR jest unikatowym spektrografem do integracji z chłodzonymi matrycami InSb (InSb focal plane arrays).

Systemy ImSpector można z łatwością zintegrować z konfiguracjami użytkownika z detektorami MWIR. Integracja może być wykonana przez użytkownika lub przez SPECIM (na życzenie).

More

Nasze spektrografy obrazujące dla zakresów długości fali od 900 nm do 1700 nm i od 1000 nm do 2500 nm zapewniają doskonałe parametry spektralne i optyczne. Zniekształcenia optyczne, takie jak Keystone i aberracje są niezwykle małe, co ułatwia doskonałą i powtarzalną analizę spektralną na szerokiej linii.

Systemy ImSpector można łatwo zintegrować z konfiguracjami użytkownika z detektorami NIR lub SWIR. Integracja może być wykonana przez użytkownika lub przez SPECIM (na życzenie).

More

Follow us: twitter linkedin facebook
European offices
© LOT Quantum Design 2016